Leder i Åsane Tidende: Behovet er stort

Skjermbilde 2014-09-27 kl. 10.44.00

Forretningsideen er god, behovet er stort og hun vil trolig få nok å gjøre.

Lederen i Åsane Tidende omtaler også Åsane eldrehjelp, og mener beovet for et slikt tilbud er stort. Her kan du lese lederen: 

Antall eldre vil øke mye i løpet av dette århundret. Særlig vil veksten bli kraftig blant dem som er 70 år eller mer. Dette er en konsekvens av at de store etterkrigskullene blir eldre, samtidig som levealderen øker.

Da Statistisk Sentralbyrå la fram meldingen «Befolkningsframskrivinger 2014-2100» i sommer, viste de mest optimistiske beregningene at vi i år 2100 vil oppleve at menn vil ha en gjennomsnittlig forventet levealder på 97 år, mens kvinner vil ha en forventet levealder på 98 år.

Omtrent hver femte person i Norge i 2060 vil være 70 år eller mer.

Samtidig som vi blir eldre, blir vi nødvendigvis også sykere. Demens er blant sykdommene hvor man vil se en økning i frem- tiden. Dette må få konsekvenser for helsevesenet vårt. Mange pårørende opplever at hjelpen ikke er god nok. Dette vil Brita Stabæk Teigland fra Rolland gjøre noe med, og starter firmaet Åsane eldrehjelp.

Da hennes far ble syk, opplevde hun at kommunen ikke kunne gi mye hjelp, og hun måtte redusere sin egen stilling med 60 prosent for å hjelpe ham. Hun så at dersom andre kunne tatt seg av husarbeidet og hjulpet med praktiske gjøremål, så kunne hun selv få mer tid til å ta seg av faren, prate med ham og være tilstede for ham.

Det var da hun fikk ideen; nå skal hun gjøre hverdagen lettere for pårørende, slik at de kan gjøre det hun selv ikke fikk gjort da faren ble syk, kort sagt: Tid til å prate. Tid til å lytte. Til å være tilstede for den syke.

Hun er spent på hvordan mottagelsen vil være, men trenger neppe å bekymre seg. Ja, det finnes noe som heter hjemmehjelp, og tilbudet deres skiller seg egentlig ikke så veldig ut fra det Teigland skal gjøre.

Forretningsideen er likevel god, rett og slett fordi behovet er stort, og vil være i sterk vekst i langt tid fremover.

Hun vil trolig få nok å gjøre.

Legg igjen en kommentar